انجمن عاشقانه ی کلبه ی عشق


انجمن عاشقانه ی کلبه ی عشق


انجمن عاشقانه ی کلبه ی عشق


انجمن عاشقانه ی کلبه ی عشق

انجمن عاشقانه ی کلبه ی عشق


انجمن عاشقانه ی کلبه ی عشق

انجمن عاشقانه ی کلبه ی عشق

انجمن عاشقانه ی کلبه ی عشق


ای تو زیبای من
ای تو روح من، ای همه جان من
ای منی که تویی، ای تویی که منم
ای تک نشانه بی نشان من
بی تو من همیشه تاریکم
کجایی روشنای آسمان من
بی تو من تا ابد یک کویرم
خورشید من، دریای من، باران من
سراغی بگیر از دلـــــــــــــــم
ای تو آغاز من، ای تو پایان من